"Nepieradinātās vakariņas mājās" kaste jārezervē mājaslapas sadaļā PIRKT ne vēlāk kā 7 dienas pirms plānotā izņemšanas datuma. Savukārt, ja izvēlēsieties papildus iegādāties  šefpavāra Raimonda Zommera sagatavoto pārtikas kasti "Nepieradinātajām vakariņām mājās", tad tā jārezervē ne vēlāk kā 4 dienas pirms plānotā izņemšanas datuma.  

"Nepieradinātās vakariņas mājās" kasti būs iespējams izņemt Rīgā, Elizabetes ielā 22. 
Pasūtījuma apmaksa. Pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas, pasūtītājam jāveic pārskaitījums uz SIA "Skudras metropole" bankas kontu. 
-Pārkaitījuma summa redzama pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā.
-Maksājuma mērķī norādi -  Nepieradinātās vakariņas mājās, pasūtījuma nr.
Rekvizīti:

Nosaukums: SIA "Skudras metropole"
Reģ. nr.: LV40003649438
Banka: AS SEB banka
Konta nr.: LV20UNLA0050003425270 

Kastē iekļautajiem priekšmetiem nav 6 mēnešu garantijas.

Tie nav paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

Iekļautie priekšmeti jāizmanto tikai tam paredzētajā veidā.

Kasti var iegādāties personas no 18 gadu vecuma.

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. 

Personas datu apstrādes noteikumi

1. Personas datu apstrādes pārzinis SIA "Skudras metropole” (turpmāk “Organizators”), reģ.nr.LV40003649438, tel. 29152559, nepieradinatasvakarinas@gmail.com
2. Organizators veic personas datu apstrādi, lai: 
- nodrošinātu kvalitatīvu pasākuma norisi; 
- informētu par iespējamām izmaiņām saistībā ar konkrēto pasākumu; 
3. Organizators personas datu apstrādi veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, balstoties uz biļešu pirkuma līgumu, pasākumu apmeklēšanas noteikumiem un pasākumu apmeklētāju doto piekrišanu personas datu apstrādei.
4. Gadījumā, ja Organizators iesaistīs personas datu aptrādē kādu trešo pusi, lai realizētu kādu personas datu apstrādes funkciju, Organizators nodrošinās, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzņemas pilnīgu atbildību par jebkādām negatīvām sekām šo personas datu apstrādē.
5. Organizators veiks personas datu apstrādi, kamēr persona nelūgs personas datu dzēšanu vai apstrādes pārtraukšanu.
6. Organizators nodrošina ikvienai personai, kuru datus tas apstrādā, tiesības pieprasīt piekļuvi tās personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
7. Ikvienai personai, kuras personas datu apstrādi veic Organizators, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai).


“Nepieradinātās vakariņas mājās” formāts, scenogrāfija, dekorācijas, scenārijs un citi aizsargājami objekti, ir SIA “Skudras metropole” intelektuālais īpašums.  Visas tiesības uz tiem pieder SIA “Skudras metropole” un ir aizsargātas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

0
 .